Dieta białkowa a zdrowie

Interniści i dietetycy przypominają nam od lat, że nie istnieje taka dieta, która nie wywierałaby żadnego wpływu na nasz organizm. Owszem, jedne z nich są mniej, a inne bardziej niebezpieczne, każda wymaga jednak dużej dozy zdrowego rozsądku i systematycznych wizyt u lekarza, w czasie których można określić, jaki jest rzeczywisty stan zdrowia pacjenta. Nie inaczej przedstawia się sytuacja i wówczas, gdy przedmiotem naszych analiz jest dieta białkowa doktora Dukana. Tworzył ja lekarz, a zatem możemy być pewni, że nie chciał on świadomie narażać nas na problemy ze zdrowiem, nie oznacza to jednak, że ryzyko nie istnieje albo, że można uznać je za nieistotne. Najbardziej zagrożone w czasie trwania diety są nerki, na szczególną uwagę zasługuje jednak również trzustka i wątroba. Osoby, które realizują dietę Dukana zgodnie z założeniami, na których się ona opiera nie mają oczywiście większych powodów do obaw, zawsze należy jednak pamiętać o pewnym ryzyku. Aby go uniknąć, warto wykonywać systematyczne badania potwierdzające, że nasze zdrowie nie cierpi z powodu ograniczeń. Szczególnie ważne wydaje się w tym kontekście badanie poziomu cukru i cholesterolu. Osoby, które są narażone na problemy z trzustką i nerkami nie powinny jednak zapominać również o kontroli kondycji, w jakiej znajdują się te organy. Wyniki badań można dziś analizować samodzielnie wykorzystując w tym celu już choćby dane zawarte w Internecie, jeżeli jednak znajdujemy się pod opieką diabetyka, kardiologa lub nefrologa każdorazowo powinniśmy konsultować je ze specjalistą. Nasi rodacy, którym stawia się pytanie o troskę o zdrowie w czasie stosowania diety białkowej doktora Dukana zazwyczaj przyznają, że stan swojego zdrowia kontrolują co najmniej raz w miesiącu, warto więc pójść za ich przykładem.

Wiele problemów ze zdrowiem, jakie ujawniają się w czasie realizowania założeń diety białkowej wiąże się nie z jej niską jakością, ale z nasza własną skłonnością do modyfikowania założeń, na jakich się opiera. Jedno z najważniejszych mówi o tym, aby codziennie przyjmować przynajmniej dwa litry płynów (!), tymczasem okazuje się, że wiele osób zdaje się o tym zapominać uznając, że jest to wymóg, który można swobodnie modyfikować. To właśnie niedobór płynów sprawia, że wiele osób zaczyna mieć problemy z nerkami, nie warto zatem ryzykować już choćby dlatego, że problemy tego mogą mieć przykre konsekwencje przez całe nasze życie.

A co mamy zrobić, jeżeli w trakcie trwania diety ujawni się poważny problem z naszym zdrowiem? Każda osoba inaugurująca proces odchudzania powinna liczyć się z taką ewentualnością, wskazane jest przy tym uświadomienie sobie, że zdrowie jest zawsze ważniejsze niż atrakcyjny wygląd fizyczny. Jeżeli nie możemy znaleźć innego rozwiązania, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przerwać dietę i poddać się leczeniu wspominając specjaliście, że przez ostatnie tygodnie poddawaliśmy się rygorowi posiłków składających się przede wszystkim z protein. Może się zresztą okazać, że lekarz wcale nie nakaże nam rezygnacji z odchudzania, a jedynie dostosuje dietę białkowa do zmieniających się potrzeb naszego organizmu.